Bedevaartsplaats: Maria van Renkum

In 1380 werd het beeldje van Maria al vereerd. Het stond in een kapelletje en de hertogen van Gelre brachten het regelmatig geschenken. Rond 1400 kwam er op initiatief van de bewoners van Renkum een Onze Lieve Vrouwen Gilde die het kappelletje en het beeldje moesten beschermen. Maria vna Renkum
Deze Gilde heeft tot 1910 bestaan en heeft een grote rol gespeeld in de vereering van het beeldje.

In 1405 komt er een klooster in Renkum van de zusters van Augustinessen. Het krijgt de naam Huis van Maria en het beeldje komt in de kapel te staan. Hier komen de pelgrims naar toe om het beeldje te eren. In de 16e eeuw kwam de Reformatie. Het katholieke geloof werd verboden door de Protestanten. Hierdoor moesten de zusters Renkum verlaten en uiteindelijk verdween hun klooster in Utrecht ook. Het beeldje werd in bewaring gegeven aan de paters Dominicanen die het een plekje gaven in hun kerk. Nadat de kerk vernieuwd was verdween het beeldje op de rommelzolder van de kerk. Na vele jaren nam een koster het beeldje mee naar huis, waar hij het wit verfde. Hierna gaf hij in 1890 cadeau aan een nicht die het verkoopt aan een antiquair. Deze haalt de witte verf eraf en hersteld het beeldje in oude staat.

Inmiddels is in 1875 in Renkum weer een parochie ontstaan en de pastoor probeert het beeldje weer terug te krijgen naar Renkum. Via een tentoonstelling komt het beeldje in 1905 in handen van een particulier die het beeldje niet wil afstaan. In 1928 kwam het beeldje na 350 jaar weer terug in Renkum. De pelgrims kwamen werderom van ver om het beeldje te zien. Tijdens de Tweede Wereld oorlog is het beeldje verborgen geweest, maar nadat de kerk in Renkum hersteld was kwam het weer terug op vertouwde plaats.

Tot op de dag van vandaag wordt Maria van Renkum door pelgrims bezocht. Zij is ook bekend als Maria van Toevlucht.


Bronvermelding:
http://www.mariavanrenkum.nl