Kasteel: Kasteel Doorwerth

In de Rijn bij Arnhem ligt in de uitwaarden het kasteel Doorwerth. Er is bekend dat het in 1260 op een eiland in de Rijn stond. Waarschijnlijk was het toen van hout gemaakt. Doordat het op een eiland stond was het voor vijanden moeilijk te bereiken. De Rijn zelf werd gebruikt voor het transport van goederen. De kasteelheer besloot tol te gaan heffen en zo had hij een gemakkelijke vorm van inkomsten.
In 1260 werd het kasteel belegerd door de troepen van de Bisschop van Utrecht. Zij plunderen het kasteel en staken het in brand.
Kasteel Doorwerth
Ongeveer 20 jaar later bouwde Hendric van Dorenweerd op dezelfde plek een nieuw kasteel. Het zag eruit als een rechthoekige woontoren en was gemaakt van kloostermoppen. Dit waren stenen gemaakt van gebakken klei. Het kasteel was toen ongeveer zo groot als de huidige oostervleugel van het kasteel. De muren waren ongeveer 1,20 meter dik en stonden regelmatig in het water. In de loop van vele jaren is het kasteel steeds groter geworden. Zo werd in de 14de eeuw een deel gebouwd wat anderhalve meter hoger ligt dan de rest van het kasteel. Dit in verband met het stijgen van het rivierwater. Ook nu gebeurt het nog dat de kelders van het kasteel onder water lopen bij hoog water.
Rond 1400 droeg Robert van Dorenweerd het kasteel in leen op aan de hertog van Gelre. In de 15de eeuw was het kasteel zo ver uitgebreid dat er 4 vleugels waren die het plein omringden.
De kasteelheren van Doorwerth boden bescherming aan de aanliggende bewoners. Zij hadden in hun kasteel een eigen bestuur en rechtspraak. Als het gebied naderde zag je van verre een galg. Dit was bedoeld als waarschuwing. Binnen het kasteel was de gevangenis. Deze had een cel met aan het plafond spijkers. Als de gevangene zich misdroeg ging het plafond omlaag, waardoor de bewegingsvrijheid van de gevangene nog minder werd.

In de Tweede Wereld oorlog is het kasteel vrijwel verwoest. In 1946 werd er begonnen met de restauratie en in 1983 was het klaar.


Bronvermelding:
http://www.kas-en-roos.nl/doorwerth.html http://www.kasteleningelderland.nl/Kastelen/doorwerth.htm