Stad: Elburg

Heel lang geleden heette Elburg Doornspijk. Zo werd de stad genoemd in een brief van 796. In de Vischpoort in Elburg dertiende eeuw, tussen 1220 en 1271 heeft Elburg stadsrechten gekregen. Men leefde naast de landbouw van de visserij en de handel. In 1367 wordt Elburg een Hanzestad genoemd.

Na een oorkaan in 1362 en een watervloed in 1367 besluit Willem van Gulick, Hertog van Gelre, dat de stad verplaatst moet worden: “Wij willen dat sy onze stat versetten sullen op een andere stede. ” In vier jaar tijd (1392-1396) wordt de stad opnieuw gebouwd. Het wordt rechthoekig met daarin rechte straten en stegen. Iets wat je ook in de romeinse legerkampen terug zag.

Plattegrond van Elburg In 1397 geeft de bisschop toestemming om een nieuwe kerk te bouwen. Er is alleen nog plaats in een hoekje van de stad, waardoor Elburg een van de weinige steden is waar de kerk niet in het midden van de stad staat. Door de herbouw werd Elburg een degelijke vesting met grachten, muren en een aantal verdedigingstorens. Tot aan de eerste Wereld Oorlog is Elburg qua omvang niet gegroeid. Nu vind je er nog veel sporen uit de veertiende eeuw. Een gracht en de Visscherstoren zijn nog intact.


Bronvermelding:
http://www.museumelburg.nl/cms/page/page41.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elburg#Geschiedenis